55724 - Συχνά λέμε

Ν. Λυγερός

Συχνά λέμε
τι άνθρωπος
αλλά δεν λέμε
τι μαθητής
ενώ είναι ο τρόπος
για να προστατευτεί
ο αθώος
για να μη γίνει
θύμα
και γίνει ο ίδιος
βάρβαρος.