55725 - Η βαρβαρότητα πρώτου τύπου

Ν. Λυγερός

Η βαρβαρότητα πρώτου τύπου
είναι αυτή που κάνεις
ενάντια στον εαυτό σου
και η βαρβαρότητα δεύτερου τύπου
είναι ενάντια στους άλλους.
Έτσι πρέπει να αποδεχτείς
ότι η Ανθρωπότητα
δεν είναι προσβάσιμη
χωρίς υπέρβαση.
Έτσι η πρόσβαση
αρχίζει με την υπέρβαση.