55726 - Είναι εύκολη

Ν. Λυγερός

Είναι εύκολη
η καταστροφή
και γι’ αυτό είναι
εργαλείο βαρβαρότητας
είναι δύσκολη
η δημιουργία
και γι’ αυτό είναι
εργαλείο Ανθρωπότητας
που αλλάζει
ακόμα και αυτά
που θεωρούμε
δεδομένα.