55728 - Χωρίς Δάσκαλο

Ν. Λυγερός

Χωρίς Δάσκαλο
αυτό που ονομάζεις
προετοιμασία
είναι απλώς
καθυστέρηση
ενώ με αυτόν
γίνεται ετοιμότητα
αυτό να θυμάσαι
για τη ζωή σου
και πορεία σου
εντός Ανθρωπότητας.