55748 - Αν ένας λαός έζησε

Ν. Λυγερός

Αν ένας λαός έζησε
τετρακόσια χρόνια
σκλαβοσύνης
είναι δύσκολο
να του πεις
να επιλέξει
μεταξύ ελευθερίας
και θανάτου
εκτός αν το ζητάς
μόνο από τους Δίκαιους.