55749 - Όταν ο αθώος

Ν. Λυγερός

Όταν ο αθώος
είναι πια μαθητής
τότε υπάρχει
η πρώτη απαίτηση
να μην είναι
βάρβαρος
κι ότι πρέπει
να αγαπά
τους άλλους
λόγω ανθρωπιάς.