55751 - Όταν είσαι

Ν. Λυγερός

Όταν είσαι
της παρτιτούρας
σε αγγίζει
η Ανθρωπότητα
όταν είσαι
μόνο του ακούσματος
τότε σ’ αγγίζει
η κοινωνία
και είσαι
ευάλωτος
στις επιθέσεις
της λήθης.