55779 - Ο Γάλλος πρέσβης

Ν. Λυγερός

Ο Γάλλος πρέσβης
στην Άγκυρα
θα δείξει
ποιο είναι
το πρέπον
και ποιο είναι
το πνεύμα
της Γαλλίας
απέναντι
στη βαρβαρότητα
της Τουρκίας.