55780 - Ποιος θα τολμήσει

Ν. Λυγερός

Ποιος θα τολμήσει

να πει τώρα
ότι δεν υπάρχει
δεύτερο κύμα
της πανδημίας
ενώ παλαιότερα
έλεγαν
διάφοροι άσχετοι
ότι είχε τελειώσει
το όλο θέμα
με το πρώτο κύμα.