55781 - Η αντίστασή μας

Ν. Λυγερός

Η αντίστασή μας
φαίνεται
λόγω ανάγκης
αλλά πρέπει
να είναι
ανθεκτική
για να ζήσει
και να ξεπεράσει
τη βαρβαρότητα
που συνεχώς
πληγώνει
την Ανθρωπότητα.