55838 - Το χιούμορ

Ν. Λυγερός

Το χιούμορ
ακόμα και το μαύρο
δεν είναι ποτέ
αμφισβήτηση
της αναγνώρισης
μιας γενοκτονίας
αυτό μην το ξεχνάς
όταν παλεύεις
για τα δικαιώματα
του Ανθρώπου
αλλά και της Ανθρωπότητας.