55840 - Κανένα σύστημα

Ν. Λυγερός

Κανένα σύστημα
όσο δογματικό
κι αν είναι
δεν έχει το δικαίωμα
να απαγορεύσει
τους Άγιους
και τους Ήρωες
διότι εκ φύσης
είναι καταδικασμένο
να καταρρεύσει.