55841 - Η ουσία

Ν. Λυγερός

Η ουσία
θέλει αγώνες
ενώ το τυπικό
το μαθαίνεις
απ’ έξω
διότι η ουσία
είναι ελευθερία
που έχει κόστος
γιατί είναι
υπεύθυνη
για όλους.