55844 - Γέφυρα Μακεδονίας

Ν. Λυγερός

Γέφυρα Μακεδονίας
μπορείς να βρεις
στην Πελοπόννησο
γιατί ο καθένας
πάλεψε σε όλη
την Ελλάδα
για την ελευθερία
της Μακεδονίας
ακόμα κι αν δεν ήταν
εκείνης της περιοχής
επειδή ήταν το πρέπον
για τον Ελληνισμό.