55866 - Τα πλευρά

Ν. Λυγερός

Τα πλευρά
είναι κυλινδρικά
για να προστατεύουν
όλο τον θώρακα
και ειδικά την καρδιά
έτσι φαίνεται
η επέκταση
του πολιορκητικού
πύργου της ζωής.