55867 - Ενώ το μοναστήρι

Ν. Λυγερός

Ενώ το μοναστήρι
είναι πιο ιερό
από την εκκλησία
έχει πολιορκητική
προστασία
χωρίς να περιμένει
παθητικά
κάποια βοήθεια
χωρίς να κάνει
τίποτα
όπως λένε
οι δογματικοί.