55869 - Πάλλεται

Ν. Λυγερός

Πάλλεται
το Άγαλμα της Ελευθερίας
όταν υπάρχει άνεμος
έτσι με την εκτόνωση
της ενέργειας
αντιστέκεται
αποτελεσματικά
στις καιρικές συνθήκες
για να γίνει δώρο
του Χρόνου.