55897 - Κάθε όργανο

Ν. Λυγερός

Κάθε όργανο μουσικής
έχει τον φυσικό του χώρο
πάνω στο πεντάγραμμο
και πρέπει να τον σέβεσαι
για να αξιοποιήσεις
όλες τις δυνατότητές του
κι έτσι θα μπορέσεις
να εξελιχθείς κι εσύ
αφού θα ακούς
πως λειτουργεί
με την ουσία
της παρτιτούρας.