55900 - Η ψυχή

Ν. Λυγερός

Η ψυχή
θέλει
και αυτή το φως
της Διδασκαλίας
για να αντιληφθεί
τι έκανε
στο παρελθόν
και τι μπορεί
να πετύχει
στο μέλλον
χάρη στην αγάπη.