55905 - Όταν μελετάς την ουσία

Ν. Λυγερός

Όταν μελετάς την ουσία
του Ευαγγελίου
κατά Ματθαίου
βλέπεις σιγά σιγά
λεπτομέρειες
που αγγίζουν
την ίδια τη ζωή σου
έτσι διορθώνεις
από πριν
πράξεις που θα ήταν
βαρβαρότητας
αν δεν είχες
τις αναγκαίες γνώσεις.