55908 - Προμελέτη Μνημείου Δικαιωμάτων Ανθρωπότητας. (Dessin)

Ν. Λυγερός