55911 - Στα μαθηματικά

Ν. Λυγερός

Στα μαθηματικά
τραγουδούμε
με τον εγκέφαλο
διότι ακούμε
μουσική σιωπής
με τη νοημοσύνη
ακόμα κι αν άλλοι
δεν ξέρουν
για αυτούς τους ήχους
που προέρχονται
από νοητικά σχήματα.