55913 - Το υλικό

Ν. Λυγερός

Το υλικό
της πύλης
του χώρου μάχης
είναι χρήσιμο
για ένα μνημείο
που δεν ξεχνά
αφού είναι
συμβατό
με την Ανθρωπότητα
και σέβεται
το παρελθόν.