55914 - Δεν αρκεί

Ν. Λυγερός

Δεν αρκεί
να είσαι ελεύθερος
πρέπει
να απελευθερώνεις
τους άλλους
που είναι
ακόμα σκλάβοι
ενός συστήματος
που τους καταπατά
επειδή συμβιβάστηκαν
κι έπεσαν στην παγίδα.