55915 - Χωρίς Διδασκαλία

Ν. Λυγερός

Χωρίς Διδασκαλία
δεν υπάρχει
πραγματική
ελευθερία
αφού εύκολα
ξεχνάς τους άλλους
που είναι ακόμα
εγκλωβισμένοι
μέσα στο παρελθόν
της βαρβαρότητας.