55922 - Το τείχος

Ν. Λυγερός

Το τείχος
των δέντρων
ήταν ασπίδα
για το χρυσό κεφάλι
του Χριστού
γι’ αυτό
το καθένα
προστάτευε
το άλλο
για τη δημιουργία
της αλυσίδας.