55926 - Οι ακίνητοι

Ν. Λυγερός

Οι ακίνητοι
προστάτευαν
τη μνήμη
των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου
διότι
έπρεπε
να οδηγήσουν
με τη σπείρα τους
στο δέντρο
της ελευθερίας.