55933 - Τα επιστημονικά όργανα

Ν. Λυγερός

Τα επιστημονικά όργανα
παίζουν μια μουσική
που μόνο μερικοί ακούν
διότι χρειάζονται
τεχνικές γνώσεις
που θέλουν βάθος
αλλά το ίδιο ισχύει
και για τα μουσικά
όταν η τέχνη
γίνεται βαθύτερη.