55936 - Οι τεχνικές γνώσεις

Ν. Λυγερός

Οι τεχνικές γνώσεις
πάντα έχουν
μαθηματικό υπόβαθρο
που τις υποστηρίζει
αλλιώς δεν θα άντεχαν
τις αντίξοες συνθήκες
έτσι μάθε βαθύτερα
τι γίνεται
για να ξέρεις
πώς αυτό επηρεάζει
το όλο πλαίσιο
για το μέλλον.