55938 - Οι κοινές ψυχές

Ν. Λυγερός

Οι κοινές ψυχές
είναι αυτές που ξέρουν
ότι ανήκουν
στην ίδια Ανθρωπότητα
ενώ είναι χωρισμένες
σε κοινωνίες
της βαρβαρότητας
γι’ αυτό πρόσεχε τες
αφού αυτές παράγουν
το έργο της ουσίας.