55947 - Σε μία δομή

Ν. Λυγερός

Σε μία δομή
εξέταζε πάντα
ποια είναι
τα σημεία ουσίας
και ποια είναι
τα κρίσιμα
για να ξέρεις
πώς λειτουργεί
οργανικά
και εξελίσσεται
εντός του Χρόνου.