55950 - Μη βιάζεσαι

Ν. Λυγερός

Μη βιάζεσαι
για να κάνεις
το καλό
αλλά κάνε το
με τρόπο
σταθερό
για να ζήσεις
ελεύθερα
τη δύναμη
της ανθρωπιάς.