55952 - Η μικρή μαθήτρια

Ν. Λυγερός

Η μικρή μαθήτρια
είχε την ενίσχυση
του πατέρα της
την ώρα
του μαθήματος
για να δει
από κοντά
την ουσία
του ηλιακού
συστήματος
έτσι χάρηκε
ακόμα περισσότερο.