55955 - Να δίνεις

Ν. Λυγερός

Να δίνεις
συνεχώς
το παράδειγμα
με τις πράξεις σου
γιατί έτσι ξέρουν
και οι άλλοι
ποιο είναι το πρέπον
όταν υπηρετείς
την Ανθρωπότητα
και δεν φοβάσαι
τη βαρβαρότητα
της λήθης.