55956 - Μην είσαι

Ν. Λυγερός

Μην είσαι
της αντίδρασης
σε όλα
αλλιώς
δεν προχωράς
ενώ η Ανθρωπότητα
θέλει πράξεις
εποικοδομητικές
για να ζήσουμε
ελεύθεροι
χωρίς δόγματα
συστημάτων.