55958 - Διάβασε

Ν. Λυγερός

Διάβασε
τα μηνύματα
των εποχών
για να δεις
πώς γράφεται
η ιστορία
με τα δεδομένα
που αλλάζουν
λόγω των γεγονότων
που χτίζουν
το μέλλον.