55960 - Μέσα στο Δάσος

Ν. Λυγερός

Μέσα στο Δάσος
κοιτάξαμε
τον ουρανό
που είχε γίνει
πράσινος
με τα κλαδιά
των δέντρων
και νιώσαμε
την αγκαλιά του
πάνω στις ψυχές μας
που απελευθερώθηκαν
από τα κατεχόμενα
των κοινωνιών
της λήθης
επειδή θυμήθηκαν
πόσο ισχυρή
ήταν η ανθρωπιά
όταν ξέρει
ότι δεν είναι
μόνη
μέσα στο σύμπαν.