55966 - Η ύπαρξη της ζωής

Ν. Λυγερός

Η ύπαρξη της ζωής
δεν είναι η ζωή της ύπαρξης
γι΄ αυτό κάνε τις υπερβάσεις
που είναι απαραίτητες
για να ξεχωρίσεις
τις δύο έννοιες
για να μην κάνεις το λάθος
πάνω στη διακλάδωση
που σου δίνει την επιλογή
για να προσφέρεις
στην Ανθρωπότητα.