55979 - Η καινοτομία νοημοσύνης

Ν. Λυγερός

Η καινοτομία νοημοσύνης
είναι σπάνια
εφικτή
διότι
απαιτεί
τη δράση
της Ανθρωπότητας
χωρίς να υπάρχει
βαρβαρότητα,
δογματισμός
και ριζοσπαστισμός
λόγω έλλειψης
υψηλής νοημοσύνης.