55981 - Η ανάμνηση

Ν. Λυγερός

Η ανάμνηση
είναι ήδη
χαλασμένη
μνήμη
που χάνεται
σιγά σιγά
αν δεν υπάρχει
ανάκτηση
των δεδομένων.