55985 - Ερμηνείες

Ν. Λυγερός

Μια ρηχή
ερμηνεία
του δεσμού
θα καταλήξει
στην αλυσίδα
ενώ είναι
εκφυλισμός
ενώ μια υψηλή
μέσω υπέρβασης
της αλυσίδας χωρίς κρίκους
οδηγεί στον δεσμό.