55986 - Το λάξευμα του Χρόνου

Ν. Λυγερός

Το λάξευμα του Χρόνου
πλάθει τη Φύση
που δημιούργησε
την Ανθρωπότητα
χωρίς τη δράση
των ανθρώπων
γιατί αυτοί
ήρθαν μετά
έτσι τα Δικαιώματά της
είναι απαραίτητα
για το μέλλον.