55989 - Η λέξη

Ν. Λυγερός

Η λέξη
δεν είναι μόνο
ένα σύμπλεγμα
γραμμάτων
επειδή
υπερστηρίζεται
από την έννοια
η οποία μπορεί
να είναι
μέσω πολυσημίας.