55991 - Δομική παρατήρηση

Ν. Λυγερός

Τα γράμματα
είναι η υποδομή.
Η λέξη
είναι η δομή
ενώ η έννοια
είναι η υπερδομή.
Με αυτή
τη δομική
παρατήρηση
βλέπεις
καλύτερα
την αναλογία
με την Ανθρωπότητα.