55992 - Για να πάει 

Ν. Λυγερός

Για να πάει η Ανθρωπότητα
στον Άρη
θα πρέπει να μείνουμε εκεί
να ζήσουμε εκεί
και να πεθάνουμε εκεί
αφού γεννηθούμε εκεί
διότι πρέπει
να πάνε εκεί
οι αγέννητοι μας.