55993 - Η Δεσμότητα

Ν. Λυγερός

Η Δεσμότητα
είναι το χαρακτηριστικό
των στοιχείων
που αποτελούν
τον Δεσμό
δηλαδή
μια ολιστική
οντότητα
που είναι πιο ισχυρή
από τα μέρη της.