55994 - Η κλωνοποίηση

Ν. Λυγερός

Η κλωνοποίηση
είναι εκφυλισμός
διότι δεν είναι
ένα μείγμα
που εμπλουτίζει
τη συνέχεια
της Ανθρωπότητας
διότι έτσι ζει
εντός του Χρόνου
την ιστορία
του μέλλοντος.