55995 - Ο αντιπρόσωπος

Ν. Λυγερός

Ο αντιπρόσωπος
της Ανθρωπότητας
εργάζεται
με τη δύναμή της
και γι’ αυτό
είναι τόσο ισχυρός
όταν παλεύει
ενάντια
στη βαρβαρότητα
διότι λειτουργεί
ενεργητικά.