55998 - Το Έργο της Ανθρωπότητας

Ν. Λυγερός

Το Έργο της Ανθρωπότητας
είναι το αποτέλεσμα
της καινοτομίας
νοημοσύνης
της ίδιας
και όχι μόνο
των ανθρώπων
αν το καταλάβεις
θα περάσεις
από μία
διακλάδωση
του Χρόνου.