560 - Η αρχή του τέλους

Ν. Λυγερός

Ωκεανίδες : Πότε θα φύγεις ;
Προμηθέας : Χθες !
Ωκεανίδες : Πώς είναι δυνατόν ;
Προμηθέας : Δεν είναι δυνατόν !
Ωκεανίδες : Ποιος σ’έχει ανάγκη ;
Προμηθέας : Κανείς ακόμα !
Ωκεανίδες : Τότε πώς ξέρεις ;
Προμηθέας : Δεν ξέρω… Γι’αυτό έφυγα…
Ωκεανίδες : Η γνώση είναι το παν.
Προμηθέας : Μα το παν δεν είναι τίποτα…
Ωκεανίδες : Δεν μπορούμε ν’αγγίξουμε το γαλάζιο…
Προμηθέας : Όλα ανήκουν στο τίποτα… (Χρόνος) Το χρώμα δεν έχει χρώμα…
Ωκεανίδες : Μας αφήνεις δίχως ωκεανό !
Προμηθέας : Δεν κλαίνε τα κύματα…
Ωκεανίδες : Μόνο τα θύματα…
Προμηθέας : Άκουσα τα δάκρυα του μέλλοντος.
Ωκεανίδες : Η κατάρα της αθανασίας…
Προμηθέας : Η μοίρα δεν έχει θάνατο…
Ωκεανίδες : Ποιος θέλει το θάνατο ;
Προμηθέας : Αυτός που θέλει να ζήσει.
Ωκεανίδες : Τι σημαίνει ζωή με θάνατο ;
Προμηθέας : Ανθρωπιά !
Ωκεανίδες : Τι σημαίνει ζωή δίχως θάνατο ;
Προμηθέας : Δεσμά !
Ωκεανίδες : Ποιος μπορεί να σε σκλαβώσει ;
Προμηθέας : Η ελευθερία !